UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

UWAGA HODOWCO I PRODUCENCIE TRZODY CHLEWNEJ.

Show the MENU
27.08.2019

Czy na pewno zrobiłeś wszystko, by zabezpieczyć swoje stado przed ASF?

 AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) wkracza na teren województwa łódzkiego!

Strefy wyznaczone w związku ze zwalczaniem choroby objęły część powiatu łowickiego!

KONSEKWENCJE TEGO FAKTU JUŻ ZACZYNAJĄ BEZPOŚREDNIO DOTYKAĆ ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ZAKŁADY DOKONUJĄCE UBOJU TRZODY CHLEWNEJ ORAZ ZAJMUJĄCE SIĘ PRZETWÓRSTWEM MIĘSA OBAWIAJĄ SIĘ OGRANICZEŃ PRODUKCJI

GDZIE ZAGROŻENIE?

       Rezerwuarem wirusa pozostają chore i pozostawione w środowisku padłe dziki, jednakże przeniesienie choroby do stada świń w większości stwierdzonych ognisk wynikało z zaniedbań bądź braku wyobraźni ludzi. Kontakt dzików ze świniami w normalnych warunkach produkcji nie występuje, a wprowadzenie wirusa do stada świń musi odbyć się z udziałem człowieka (przez sprzęt, odzież, zakażoną paszę i ściółkę, świnie z nieuznanych stad, środki transportu, mięso i produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych i zakażonych świń i dzików).

PRODUKCJA TRZODY PO WYSTĄPIENIU ASF U DZIKÓW

       Prowadzone działania Polskiego Związku Łowieckiego spowodowały znaczącą redukcję dzików w środowisku. Ogranicza to szerzenie się choroby w populacji dzików. Wystąpienie ASF u dzików przy prawidłowym wykonywaniu obowiązków bioasekuracji pozwala na ochronę i kontynuację hodowli świń pod warunkiem wykonywania dodatkowych badań.

SKUTKI WYSTĄPIENIA CHOROBY W STADZIE TRZODY CHLEWNEJ

       Konsekwencje wykraczają daleko poza zakażone gospodarstwo!

  • wprowadzenie rygorów związanych ze zwalczaniem choroby obejmującej likwidację ogniska oraz badania wszystkich stad świń w promieniu 10 km
  • znaczące ograniczenia funkcjonowania ubojni i przetwórstwa mięsa
  • trudności ze zbytem zwierząt dla wszystkich gospodarstw
  • wprowadzenie stref wynikających z przepisów Unii Europejskiej wraz ze wszystkimi konsekwencjami będzie utrzymywane co najmniej 1 rok po likwidacji zakażonego stada.
  • koszty likwidacji ogniska, perlustracji gospodarstw oraz innych skutków są ogromne i mogą być dramatyczne dla całego regionu.

CO ROBIĆ?

       W zaistniałej sytuacji należy rygorystycznie przestrzegać zasad bioasekuracji wynikających z obowiązującego prawa. Działania te redukują ryzyko wystąpienia choroby i dalszych tego konsekwencji. Dzięki bioasekuracji w wielu regionach Polski mimo wystąpienia przypadków ASF u dzików nie doszło do zawleczenia choroby do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

KAŻDE PODEJRZENIE ASF NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII ALBO DO LEKARZA WETERYNARII Z TERENU

ZA ŚWINIE PADŁE LUB ZABITE W WYNIKU ZWALCZANIA ASF PRZYSŁUGUJE PEŁNE ODSZKODOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

 Anita Maj-Kałdońska

Źródło: materiały PIWet. Sieradz