Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie wydłużony o 2 tygodnie – do 31 maja !!!

Show the MENU
12.05.2017

12 maja 2017 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi, kierując do konsultacji projekt rozporządzenia  w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r. (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298251/katalog/12432396#12432396) faktycznie podjął decyzję o przedłużeniu tego terminu o dwa tygodnie. 

W bieżącym roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich będzie można składać, bez żadnych sankcji, do 31 maja.

Tym samym przesuwają się terminy czynności następujących po terminie składania wniosków. Wniosek o przyznanie płatności obszarowych i płatności niezwiązanej do tytoniu mógł być składany jeszcze przez 25 dni kalendarzowych po terminie składania, jednak z pewnymi sankcjami. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od ostatniego dnia składania wniosków, stosowane było zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty. Zasada ta zostnie utrzymana, co oznacza, że teraz wnioski po terminie, z sankcjami jak wyżej, będzie można składać do 26 czerwca 2017 r.

Projekt rozporządzenia w swoim uzasadnieniu wymienia jeszcze inny termin następujący po ostatnim dniu składania wniosków. W związku z jego przesunięciem zmiany do uprzednio złożonych wniosków (np. dodanie nowych lub wykreślenie zadeklarowanych działek ewidencyjnych lub działek rolnych, dostosowanie zadeklarowanych działek do stanu faktycznego) będzie można wnosić, bez sankcji, do 15 czerwca.

Zarówno minister rolnictwa i rozwoju wsi, jak i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (ŁODR), zachęcają jednak, by mimo wydłużenia terminów, nie czekać ze składaniem wniosków do ostatnich dni. Pracownicy ŁODR, do 31 maja, tak jak dotychczas, służyć będą pomocą w wypełnianiu niezbędnej dokumentacji. Zapraszamy do wszystkich komórek organizacyjnych ośrodka, tak do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego (organizujących dyżury także w gminach), jak i do Oddziałów w Kościerzynie i Piotrkowie Trybunalskim, a także do Centrali w Bratoszewicach.

W miarę ujawniania dalszych informacji będziemy je Państwu przekazywać.

Janusz Szrama