UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Stypendia pomostowe

Show the MENU
06.05.2021

Uwaga maturzysto 2021

który ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku

stypendium 700 zł/miesiąc !!!

Jeśli spełnisz jednocześnie następujące 4 warunki:

  1. zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskasz odpowiednią ilość punktów tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
  2. zostaniesz przyjęty w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  3. mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  4. pochodzisz z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

I dodatkowo jeden z poniżej wymienionych warunków:

  • pochodzisz z rodziny (czyli jesteś dzieckiem) byłego pracownika PGR lub
  • jesteś/byłeś uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub
  • jesteś członkiem rodziny wielodzietnej lub jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub
  • masz rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

* Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów
w wysokości 700 zł/miesiąc !!

wnioski wypełnianie są wyłącznie on-line na

www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja będzie aktywna w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00!!

natomiast dokumentację w wersji papierowej należy dostarczyć do KOWR OT Łódź, ul. Północna 27/29.

 

Nr telefonu do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - 42 632 59 91.