UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego

Show the MENU
05.11.2021

Dopłata do materiału siewnego  za  rok 2021.

 

Stawki

  • 74,76 zł/ ha – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,
  • 119,62 zł/ha – biorąc pod uwagę rośliny strączkowe,
  • 373,80 zł/ha – w przypadku zwrotu za sadzeniaki ziemniaków.

Dopłaty do nasion za rok 2021 i ich stawki ustalono na podstawie powierzchni obsiewu zgłoszonej we wnioskach, która wyniosła:  

  • 784 089 ha – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych, a także pastewnych,
  • 28 582 ha  – w odniesieniu do roślin strączkowych,
  • 34 634 ha – w przypadku ziemniaków

 

 Maria Błaszczyk

 Źródło : Wg projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021.