UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Rośnie zainteresowanie rolniczym handlem detalicznym

Show the MENU
22.08.2019

 Rolniczy handel detaliczny (w skrócie RHD) to system produkcji żywności na bazie surowców pochodzących w całości lub części z własnych upraw, chowu lub hodowli, zbywanych konsumentom finalnym lub, od niedawna, do placówek handlu detalicznego, które sprzedają ją tym konsumentom. Droga żywności od producenta na stół konsumenta jest tutaj krótka, bez pośredników, co pozwala na przejmowanie marż handlowych przez samych producentów. To niezła możliwość powiększania dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa rolne, tym bardziej, że do określonego limitu zwolniona jest z podatku.

Od kiedy damo rolnikom możliwość sprzedawania produktów żywnościowych nie tylko konsumentom końcowym, ale np. do stołówek, restauracji, gospodarstw agroturystycznych czy lokalnych sklepów i zwiększono limit sprzedaży bez opodatkowania z 20 do 40 tys. złotych, ten rodzaj działalności cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Można się było o tym przekonać 13 sierpnia 2019 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach podczas szkolenia pt. „Rolniczy Handel Detaliczny i promocja produktów lokalnych”. Szkolenie zorganizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego – pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody łódzkiego, marszałka województwa łódzkiego oraz parlamentarzystów ziemi łódzkiej – zgromadziło blisko 80 osób zajmujących się RHD lub zamierzających uruchomić tę działalność.

Rolniczy handel detaliczny nie jest formą działalności gospodarczej i nie wymaga takiej rejestracji, korzysta natomiast ze zwolnień podatkowych. Uwarunkowania produkcji i sprzedaży żywności przetworzonej z gospodarstwa rolnego w obecnym stanie prawnym zreferowała Barbara Sałata z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu.

Mimo wszelkich uproszczeń, żywność wytwarzana w gospodarstwach rolnych nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów, musi być produkowana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. Dlatego ta działalność podlega rejestracji i jest nadzorowana przez odpowiednie służby – w zależności od rodzaju żywności, tj. pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego – w Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo w Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

Wymagania sanitarne oraz zasady zachowania bezpieczeństwa produkcji żywności, w tym obowiązek badań mikrobiologicznych omówiła Beata Paziak-Domańska z Zakładu Jakości Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi.

Produkty spożywcze sprzedawane w ramach RHD muszą też spełniać wymagania jakości handlowej. Przetwórcy i sprzedawcy działający w ramach tego systemu podlegają więc kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), choć zwolnieni są z rejestracji w tej inspekcji. Wymagania jakości handlowej, w tym związane z etykietowaniem produktów przedstawiły Ewa Wolińska i Agnieszka Stoszek z Wojewódzkiego IJHARS w Łodzi.

Jak nietrudno zauważyć, szkolenie miało również przedstawić formy promocji produktów lokalnych. Informacją, która wzbudziła olbrzymie zainteresowanie uczestników była zapowiedź złożona przez Krzysztofa Multana z Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi. Otóż ogłosił on zamiar utworzenie w Łodzi stałego punktu sprzedaży, roboczo nazwanego „bazarkiem Polska smakuje”, który składał by się z szeregu kiosków, domków handlowo-wystawienniczych, udostępnianych producentom RHD. Wtórował mu Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który zaoferował producentom RHD kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe na terenie jednego z centrów handlowych w Łodzi. Przedstawił też informację o kampanii promowania żywności pochodzącej z województwa łódzkiego w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Z kolei gospodarz spotkania, Tomasz Kopera – dyrektor ŁODR –  poinformował o inicjatywie bezpłatnego udostępniania miejsc ekspozycyjno-handlowych w tzw. „strefach RHD” podczas targów organizowanych przez ośrodek. Przyznać trzeba, iż od początku roku, podczas każdej imprezy targowej, strefa ta gromadziła ponad dwudziestu producentów w województwa.

Była też mowa o jeszcze innych możliwościach promocji, w katalogach wirtualnych, m.in. „Polska smakuje” prowadzonym przez KOWR czy www.jemlokalnie.org administrowanym przez stowarzyszenie o tej samej nazwie.

Jak widać rolniczy handel detaliczny otaczany jest życzliwą i przyjazną atmosferą wielu instytucji i cieszy się też rosnącym zainteresowaniem samych rolników i przetwórców. W naszej działalności nieczęsto zdarza się, by grupa kilkudziesięciu osób przez 6 godzin z zapartym tchem śledziła tok wykładów. A tak było.  Dziękujemy więc i zapraszamy na nasze targi i wystawy, gdzie w „strefach RHD” można posmakować, ale i zakupić lokalną żywność najwyższej jakości.


 


Edyta Kijak, Anna Walas

Zdjęcia: Janusz Szrama