Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Rośnie pogłowie krów mlecznych w Polsce

Show the MENU
08.11.2018

W Polsce, w pierwszej połowie tego roku odnotowano dalszy wzrost pogłowia krów, na który wpływ mają, m.in. postępujące procesy restrukturyzacji i modernizacji bazy surowcowej. W czerwcu 2018 r. stado krów mlecznych liczyło 2 233 tys. szt. i było o 3,6% (o około 79 tys. szt.) większe niż rok wcześniej. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy przewiduje, że w drugiej połowie roku utrzyma się wzrostowa tendencja w pogłowiu i w grudniu 2018 r. może być ono o 2,7% większe niż przed rokiem. Koncentracja chowu oraz systematyczna poprawa technologii produkcji i genetyki bydła mlecznego skutkują wzrostem mleczności. Według szacunku IERiGŻ – PIB w 2018 r. może ona osiągnąć poziom 6 350 litrów/szt., o 2% wyższy niż w 2017 r. Krowy mleczne są utrzymywane głównie w gospodarstwach indywidualnych (około 95% krajowego pogłowia tych zwierząt). Chów koncentruje się w siedmiu województwach: mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. Łącznie w tych regionach kraju znajduje się blisko 83% krajowego pogłowia krów mlecznych i realizowanych jest około 86% dostaw mleka do skupu.

Źródło: KOWR