Rolnictwo ekologiczne szansą na zwiększenie bioróżnorodności

Show the MENU
16.11.2022

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.               
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w konferencji

pn. „Rolnictwo ekologiczne szansą na zwiększenie bioróżnorodności”

która odbędzie się w dniu 6.12.2022r. od godz. 8:30

w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

 

W programie konferencji:

  • Rolnictwo ekologiczne w ramach WPR na lata 2023-2027
  • Płodozmian w rolnictwie ekologicznym
  • Innowacyjne rozwiązania w ekologicznych metodach ochrony roślin
  • Dlaczego warto prowadzić produkcję ekologiczną

 

Wykłady poprowadzą:

Prof. dr hab. Jolanta Kowalska – Instytut Ochrony Roślin PIB

Dr hab. Krzysztof Jończyk –Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Puławy oraz

Dariusz i Teresa Kuna VERO Soki – producenci ekologiczny

Andrzej Wojtkowski  Ekozielarnia – producent ekologiczny

 

Serdecznie zapraszamy: mieszkańców obszarów wiejskich, rolników ekologicznych oraz osoby zainteresowane rolnictwem ekologicznym z terenu województwa łódzkiego!

 

 

Kartę zgłoszenia (w załączeniu poniżej) należy wypełnić i  przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej:

 

Katarzyna Rolewska - e-mail: k [dot] rolewskaatlodr-bratoszewice [dot] pl 

Więcej informacji pod nr tel. 887 507 173 

 

  Termin przesyłania zgłoszeń: do 02.12.2022 r. 

liczba miejsc: 40

 Liczba miejsc ograniczona!

 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji, otrzymają potwierdzenie na adres
e-mail wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
PDF icon karta_zgloszenia.pdf (589.855 kB)