Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Regionalne serowanie - promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka

Show the MENU
12.07.2022

 

„Regionalne serowanie –

promocja produktów i integracja sektora przetwórstwa mleka”

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystąpił do realizacji projektu w  ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, plan operacyjny na lata 2014 – 2020.

 

W projekcie udział biorą także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich:

  • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
  • Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

 

Realizacja operacji:

Od 1 maja 2022 r.do 31 października 2022 r.

 

Cel operacji:

przekazanie wiedzy z zakresu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności, wprowadzanie jej na rynek w krótkich łańcuchach żywności, zwiększenie zainteresowania wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywne uczestnictwo rolników w rozpoczęciu działalności przetwórczej i wdrażaniu inicjatyw na rzecz tego rozwoju.

 

Formy realizacji:

  • dwudniowe szkolenie stacjonarne wraz z warsztatami serowarskimi  dla 36 uczestników
  • pięciodniowy wyjazd studyjny do Zakopanego i okolic Podhala „Szlakiem oscypkowym”. Możliwość wizytowania  gospodarstw położonych na szlaku regionalnym pozwoli spojrzeć na nie, jako na model biznesowy oparty na standardach jakości i konkurencyjności przetwórstwa mleka oraz przybliży wiedzę dotyczącą możliwości zwiększenia efektywności kanałów sprzedaży produktu regionalnego, podniesienia wyników jego sprzedaży, techniki tej sprzedaży, sposobu dzielenia się kosztami w  strukturze szlaku i optymalizacji zysków.
  • Wydanie publikacji informacyjnej opisującej wizytowane podmioty oraz ciekawe inicjatywy i systemy sprzedażowe.

Grupa docelowa:

Operacja skierowana jest do grupy 28 rolników z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego - właścicieli małych lub będących na pograniczu rentowności gospodarstw rolnych o profilu hodowli bydła mlecznego lub będących w trakcie przygotowań do założenia działalności związanej z przetwórstwem mleka, producentów serów prowadzących działalność rolniczą w ramach RHD, MOL związanych z branżą serowarską oraz 8 doradców rolnych wyodrębnionych ze środowiska instytucjonalnego otoczenia wsi i  rolnictwa, obsługujących gospodarstwa z produkcją bydła mlecznego.

 

Przewidywane efekty:

  • podniesienie poziomu wiedzy u 36 uczestników projektu z obszaru 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego w zakresie: technologii produkcji sera i jego pochodnych, kultur bakteryjnych niezbędnych do fermentacji mleka i wymagań z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności,
  • zapoznanie uczestników projektu z najważniejszymi zagadnieniami weterynaryjno-prawnymi (PIW) i  znowelizowaną ustawą obowiązującą od stycznia 2022r. z zakresu RHD i sprzedaży bezpośredniej, co pozwoli rozwiązać wiele niejasności u przetwórców/rolników w zakresie warunków uruchamiania, przetwarzania i prowadzenia sprzedaży żywności z gospodarstwa w ramach działalności rolniczej.
  • wymiana wiedzy co do zwiększenia konkurencyjności gospodarstw, które rozpoczęły działalności przetwórczą, wskazanie kierunku dążenia do wzmocnienia pozycji rynkowej rolnika, skrócenia cyklu dostaw w łańcuchu żywnościowym, poszerzenia działalności rolnika o przetwórstwo, a za pośrednictwem uczestników projektu, upowszechnienie tej wiedzy i rezultatów operacji na obszarze 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.
  • wydanie publikacji w ilości 1000 szt. będzie  miało wpływ na wymianę i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez jej dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.   

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.