Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Rachunkowość rolna zdobywa popularność?

Show the MENU
27.02.2018

W Ośrodku Szkolenia Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach 15 lutego 2018 roku odbyło się szkolenie na temat: Rachunkowość rolna w gospodarstwach rolnych, które dedykowane było rolnikom, beneficjentom programów PROW 2014–2020 – Premia dla młodych rolników, Restrukturyzacja małych gospodarstw oraz Modernizacja gospodarstw rolnych. Rolnicy, którzy skorzystali z wymienionych programów, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w swoich gospodarstwach. W związku z taką tematyką szkolenia pracownicy ŁODR zs. w Bratoszewicach Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym Dariusz Partyka, gł. specjalista ds. rachunkowości rolnej oraz Wojciech Sztendel, gł. specjalista ds. rachunkowości rolnej, koordynator wojewódzki PL FADN w ŁODR, wygłosili następujące wykłady:

Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwach rolnych realizujących operacje typu: „Premia dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” – Dariusz Partyka,

 Prowadzenie rachunkowości w ramach PL FADN – Wojciech Sztendel

        Szkolenie otworzył Włodzimierz Lewandowski, zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, przedstawiając wykładowców oraz witając zgromadzonych uczestników.

       Warsztaty szkoleniowe swoim wystąpieniem rozpoczął Dariusz Partyka, w którym przedstawił podstawy prawne obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów, zasady jej prowadzenia oraz omówił podstawowe dokumenty źródłowe potwierdzające zapisy w ewidencjach.

       W drugiej części szkolenia Wojciech Sztendel zaprezentował ideologię i ogólne zasady obowiązujące rolników i doradców prowadzących rachunkowość rolną Polski FADN. Przekazał też informację, że zainteresowane osoby uczestniczące w systemie zbierania i wykorzystywania danych z gospodarstw rolnych (Polskim FADN) będą miały wydawane stosowne zaświadczenia, które będą honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako wypełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów dla beneficjentów programów: Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premia dla Młodych Rolników czy Modernizacja gospodarstw rolnych.

       Szkolenie cieszyło się wyjątkową popularnością. Uczestniczyły w nim 94 osoby, którym wydano zaświadczenia potwierdzające wysłuchanie powyższych wykładów.

Dariusz Partyka

Fot.: Krzysztof Grzelak