!!! Uwaga!!! Wydłużony termin składania wniosków o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj i tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Rachunkowość Rolna

Show the MENU
04.12.2017

 

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 30 listopada 2017 roku odbyło się szkolenie doradców ds. rachunkowości rolniczej Polski FADN. 

        Szkolenie otworzył dyrektor oddziału Marian Jurek. Następnie koordynator wojewódzki Polskiego FADN WOJCIECH SZTENDEL podsumował zagadnienia związane ze zbieraniem danych w Książkach Rachunkowości Rolnej i dostarczaniem do Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie  sprawozdań z gospodarstw rolniczych w 2017 roku. 

       Doradcy ds. rachunkowości nadzorowali prowadzenie zapisów w ok. 900 gospodarstwach naszego województwa. W skali kraju rachunkowość rolniczą w systemie Polski FADN prowadzi ok. 12 000 gospodarstw.

Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej – PIB jako Agencja Łącznikowa FADN przesyła do Komisji Europejskiej zweryfikowane sprawozdania. Takie sprawozdania przesyłają wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej. SDotyczą one średnich wyników produkcyjnych i ekonomicznych z gospodarstw z każdego typu produkcji, z każdej klasy wielkości ekonomicznej i z każdego z 4 regionów Polski. 

       Trudniejsze zapisy w prowadzonych książkach rachunkowości wyjaśniła audytor Polskiego FADN Wanda Nowak z IERiGŻ – PIB; wysoko oceniła też pracę i duże zaangażowanie doradców ds. rachunkowości rolniczej. Gościliśmy również pracowników naukowych z Zakładu Rachunkowości Rolnej Instytutu, którzy omówili wyniki prac badawczych.

       Profesor dr inż. hab. Aldona Skarżyńska (IERiGŻ ) przedstawiła temat Produkcja żywca wołowego w Unii Europejskiej oraz jej opłacalność w Polsce. Z badań wynika, że produkcja żywca wołowego ekonomicznie efektywna była tylko w gospodarstwach najlepszych, gdzie wskaźnik opłacalności wynosił 111,9%, natomiast w gospodarstwach średnich i słabszych producenci ponieśli stratę. Koszty produkcji zostały pokryte tylko częściowo – odpowiednio w 88,8 i 72,4%. Dla zapewnienia pełnego pokrycia kosztów, cena sprzedaży żywca – w odniesieniu do uzyskanej – musiałaby wzrosnąć:
w gospodarstwach średnich o 12,7%, a w najsłabszych o 38,1%.

       Z kolei mgr Łukasz Abramczuk przedstawił Wyniki gospodarstw mlecznych w Polsce na tle wybranych krajów UE. Najwięksi producenci mleka to: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Polska, Holandia i Włochy. Łącznie wytwarzają prawie 70% mleka w Unii Europejskiej. Okazało się, że cena mleka
w Polsce była najniższa wśród omawianych krajów [euro/100 kg]:

  • w Niemczech – 33.81
  • we Francji – 33.34
  • w Wielkiej Brytanii – 32.12
  • w Polsce – 29.33
  • w Holandii – 35.40
  • we Włoszech – 37.02.

       Wszystkie tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

 Tekst i fot.: Justyna Makowska