150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

Show the MENU
17.10.2019

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s w Bratoszewicach
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.

„PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH”,

które odbędzie się:

23.10.2019 r.(środa), godz. 8.30
w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z s w Bratoszewicach
(ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice)

Celem szkolenia jest aktywizacja niezatrudnionych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podjęcie działalności ukierunkowanej na chów gęsi połączonej z działalnością w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Szkolenie będzie składać się z następujących bloków tematycznych:
• Chów gęsi systemem przyzagrodowym,
• Przetwórstwo produktów z gęsi,
• Rolniczy handel detaliczny szansą na legalną sprzedaż produktów przetworzonych.
Podczas szkolenia odbędą się warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny.

W szkoleniu mogą brać udział niezatrudnieni mieszkańcy obszarów wiejskich z gospodarstw rolnych, w tym osoby młode (do 35 roku życia – ponad 50% grupy).

Uczestnicy uzyskają zaświadczenia odbycia szkolenia

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie udziału w szkoleniu do 21.10. br.:
- telefonicznie, pod nr 519 301 048
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: c.solarczyk@lodr-bratoszewice.pl lub Sekretariat@lodr-bratoszewice.pl

Więcej informacji można uzyskać:

e-mail: fundacja@polskabialages.pl
tel.: 52 335 78 95

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

www.polskabialages.pl