Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Przyszłość mleczarstwa

Show the MENU
04.12.2018

W wielu krajach członkowskich susza odbiła się na kosztach produkcji i na zwiększonym uboju krów. We Francji do września skup był o 0,8% wyższy niż w roku ubiegłym, ale przewiduje się, że w ostatnim kwartale zostanie ograniczony ze względu na duży ubój krów. W Niemczech w okresie dziewięciu miesięcy skup był o 2,6% wyższy, do końca roku powinien zostać ograniczony.

W Polsce zmniejszono ubój krów, w ostatnim kwartale przewiduje się, że skup wzrośnie o 0,5%. W Wielkiej Brytanii do września skup mleka był również większy, natomiast do końca roku ma być ograniczony o 2,2%. W przyszłym roku unijny skup mleka powinien być wyższy o 0,9% niż w roku 2018. Początek roku może być trudny z powodu braku pasz, ale jeśli warunku pogodowe się poprawią to nastąpi wzrost produkcji mleka.

Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku spada sezonowo, w III kwartale odnotowano spadek o 3,5%. OMP z zapasów jest przeznaczone na eksport oraz do produkcji innych artykułów mleczarskich. Eksport odtłuszczonego mleka w proszku powinien wzrosnąć o 4%. W perspektywie średnioterminowej wzrost popytu będzie odnotowany głównie w Afryce.

Wzrośnie jakość produktów mleczarskich a na znaczeniu zyskają produkty z oznaczeniami np. geograficznymi. W Unii Europejskiej konsumpcja mleka pitnego spadnie, wzrośnie natomiast spożycie serów. Do 2030 roku Indie staną się największym producentem mleka (z uwzględnieniem mleka bawolego), jednak większość produkcji będzie wykorzystana na samozaopatrzenie.

W Afryce oprócz wzrostu popytu większa będzie również produkcja, jednak nie wystarczy na pokrycie zapotrzebowania. Import będzie stanowił około 20% popytu. Chiny pozostaną pierwszym importerem na świecie. Udział Unii Europejskiej i Nowej Zelandii na światowym rynku mleka będzie wynosił po 30%.

Do 2030 roku przewiduje się: • wzrost eksportu, głównie serów • wzrost spożycia serów 1,3 kg/osobę • wzrost wykorzystania serów w przemyśle, na rynku większy udział serów wysokojakościowych, • wzrost produkcji mleka w proszku, produkcja OMP będzie się stabilizować • wzrost produkcji serwatki w proszku, ze względu na duże wykorzystanie tego produktu na odżywki dla dzieci i inne produkty specjalistyczne • spadek spożycia mleka pitnego, ale spożycie innych świeżych produktów będzie stabilne, a nawet odnotuje delikatny wzrost. Mleko pitne trafi, ponieważ coraz więcej działań marketingowych jest kierowanych na produkty roślinne • coraz większy popyt na produkty ekologiczne • cena masła się ustabilizuje, popyt będzie rósł • przewidywany wzrost ceny mleka • wzrost znaczenia sprzedaży bezpośredniej • w niektórych państwach członkowskich wprowadzenie bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących np. fosforanów • wzrost udziału produkcji mleka ekologicznego do 10% (w 2016 roku produkcja mleka ekologicznego wynosiła 6%) • postępujące procesy restrukturyzacyjne w gospodarstwach • większe wykorzystanie nasienia seksowanego, co będzie sposobem na ograniczenie pogłowia krów mlecznych

Źródło: PFHBiPM