Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Show the MENU
25.09.2018

Od 19 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. To zupełnie nowe działanie, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Dzisiaj jedynie je sygnalizujemy, na szczegóły przyjdzie czas później.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym. Program będzie realizowany w latach 2018-2029. W jego realizację ma być zaangażowane 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł w formie dotacji, a pozostałe 39,7 mld zł poprzez pożyczki. W przypadku dotacji dofinansowanie ma wynosić od 40-90% poniesionych kosztów, zależnie będzie od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. zwrotu kosztów. Dopuszczalna wysokość kosztów kwalifikowanych  przy wsparciu w formie dotacji ma wynosić 53 tys. zł., minimalna zaś –7 tys. zł. Jeżeli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, kwoty ponad to mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Środki pieniężne pochodzące ze wsparcia mogą być przeznaczone w szczególności na:

  • termomodernizację budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na nowoczesne, spełniające wymagania programu,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ,
  • montaż odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, (kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program kierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami budynku oraz osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Wnioski można składać w formie elektronicznej bądź papierowej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwych terytorialnie dla miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Łódzki fundusz wojewódzki mieści się przy ulicy Dubois 118 w Łodzi, 93-465 Łódź.

Więcej szczegółów będzie można się dowiedzieć podczas spotkań informacyjno-edukacyjnych, które od 4 września do 15 października br. w 2453 gminach w Polsce ma zamiar przeprowadzić Ministerstwo Środowiska.


 

 Dariusz Kosiorek

Źródło:  NFOŚiGW Program Czyste Powietrze