UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Podatek rolny w 2022 roku

Show the MENU
21.12.2021

W Monitorze Polskim z 2021 roku. poz. 951, ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku, w którym ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł/dt.

Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2022, który stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta. W przyszłym roku podatek wyniesie 153,70 zł od 1 ha  (2,5 *61,48)  i będzie wyższy o 7,32 zł/ha niż w roku bieżącym.

Podatek dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta na hektar, a więc wyniesie w 2022 roku 307,40 zł/ha  i będzie wyższy o 14,65 zł/ha niż w roku bieżącym.

Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze swojego działania i ostateczne wysokości stawek podatku rolnego dla swoich mieszkańców mogą ustalić na niższym poziomie.

Podatek należy zapłacić w 4 ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września  oraz     15 listopada. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy go zapłacić jednorazowo w terminie do 15 marca.


 

Dariusz Partyka