UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Podatek rolny w 2021 roku

Show the MENU
22.12.2020

W Monitorze Polskim z 20 października 2020 roku, poz. 982, ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2020 roku, w którym ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł/dt.

       Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2021, który stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. W przyszłym roku podatek wyniesie 146,38 od 1 ha (2,5x58,55) i będzie wyższy o 0,23 zł/ha niż w roku bieżącym.

       Podatek dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha, stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta na hektar, a więc wyniesie w 2021 roku 292,75 zł/ha i będzie wyższy o 0,45 zł/ha niż w roku bieżącym.

       Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

       Rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze swojego działania i ostateczne wysokości stawek podatku rolnego dla swoich mieszkańców mogą ustalić na niższym poziomie.

       Podatek należy zapłacić w 4 ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy go zapłacić jednorazowo w terminie do 15 marca.

 Dariusz Partyka