Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 roku

Show the MENU
16.01.2018

Nowe maksymalne kwoty ubezpieczenia na 2018 r.

Co roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze rozporządzenia określa nowe maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W 2018 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

  1. 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a)       10 650 zł – dla zbóż

b)         8450 zł – dla kukurydzy

c)         9 900 zł – dla rzepaku i rzepiku

d)      56 050 zł – dla chmielu

e)       31 350 zł – dla tytoniu

f)      129 600 zł – dla warzyw gruntowych

g)     131 500 zł – dla drzew i krzewów owocowych

h)       84 500 zł – dla truskawek

i)         25 000 zł – dla ziemniaków

j)           9 900 zł – dla buraków cukrowych

k)       14 400 zł – dla roślin strączkowych

2.  1 szt. zwierzęcia wynoszą:

a)     14 000 zł – dla bydła

b)    10 200 zł – dla koni

c)          700 zł – dla owiec

d)         700 zł – dla kóz

e)       1 740 zł – dla świń

f)             53 zł – dla przepiórek

g)            65 zł – dla kaczek

h)         250 zł – dla gęsi

i)            133 zł – dla indyków

j)          1330 zł – dla strusi

        W 2018 r. nie zmieniła się – w porównaniu z rokiem 2017 – wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

       Na podstawie art. 5 ust. 10 Ustawy z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (DzU z 2017 r. poz. 2047) Prezes Rady Ministrów ogłosił że:

dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.

 Waldemar Sender

Źródło; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 24 listopada 2017 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. (DzU z 2017 r. poz. 2047)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 20 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dopłat z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. (DzU z 2017 r. poz. 2047)