UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

O polskim FADN

Show the MENU
21.12.2019

W Serwach, w hotelu „Albatros” od 24 do 27 września odbyły się XVII warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN. Serwy to urocza wieś w woj. podlaskim, położona nad jeziorem o tej samej nazwie, jak nietrudno się domyślić gospodarzem tegorocznych warsztatów był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Szepietowie.

       Uczestnikami warsztatów byli koordynatorzy z 16 biur rachunkowych Polskiego FADN z całej Polski, ich zastępcy oraz pracownicy Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB – Agencja Łącznikowa PL FADN. Ponadto w warsztatach udział wzięli, m.in.: dyrektor podlaskiego ODR, przedstawiciel ministerstwa rolnictwa i przedstawiciel Komisji Europejskiej. Specjalnymi gośćmi byli twórcy systemu w osobach dr. Lecha Goraja, dr. Stanisława Mańki i Witolda Sierańskiego. Ci ostatni zaproszeni zostali z racji obchodów XV-lecia Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych – Polski FADN.

       Zasadniczym celem warsztatów było wypracowanie optymalnego sposobu realizacji prac w ramach Polskiego FADN z uwzględnieniem potrzeb krajowej i unijnej polityki rolnej oraz strategicznych celów rozwoju polskiego rolnictwa. Podczas sotkania omówiono zasady doboru gospodarstw do współpracy w ramach rachunkowości PL FADN na rok 2020. Wstępnie podsumowano i oceniono prace wykonane na rzecz rachunkowości w roku 2019. Z okazji XV-lecia PL FADN odbył się panel dyskusyjny dotyczący ewolucji polskiego FADN w następnych latach funkcjonowania systemu. Uczestnicy warsztatów mieli okazję odwiedzić również gospodarstwa rolne funkcjonujące na Podlasiu.

Wojciech Sztendel