UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Nowości w portalu IRZ plus

Show the MENU
31.07.2019

       Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyposażyła portal IRZ plus w nowe funkcje przydatne korzystającym z tego internetowego narzędzia rolnikom.

       Przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich portal IRZplus ruszył w sierpniu 2018 r. Aplikacja ta łączy funkcje gromadzącej wszystkie  informacje o hodowanych przez rolnika zwierzętach elektronicznej księgi stada oraz platformy umożliwiającej załatwienie spraw wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich bez konieczności udawania się do biura ARiMR.

       Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt składanie w wersji elektronicznej następujących dokumentów zgłoszeń i dokumentów zapotrzebowań (wniosków):

 • Zgłoszenie bydła, owiec, kóz do rejestru
 •  Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz
 •  Zgłoszenie zmiany stanu stada świń
 • Zgłoszenie padnięcia, zabicia,, uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni
 • Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz
 • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz
 • Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła
 • Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz
 • Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec, albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt
 • Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec, albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora)
 • Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
 • Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju
 • Spis stanu stada świń
 • Zgłoszenie siedziby stada
 • Raport kontrolny zbioru danych.

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt:

 • wgląd do danych swojej siedziby stada
 • przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada
 • przegląd zgłoszonych zdarzeń
 • składanie zgłoszeń informujących ARiMR o przemieszczeniach zwierząt
 • składanie zapotrzebowania na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz lub ich duplikatów
 • zamawianie duplikatów paszportów dla bydła
 • sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji
 • import danych z komputera użytkownika
 • eksport danych z Portalu IRZplus
 • wydruki przeglądanych danych w Portalu.

       Nowa, uruchomiona właśnie modyfikacja portalu pozwala w łatwiejszy sposób zgłaszać zwierzęta do rejestru, informować ARiMR o ich przemieszczeniach, wnioskować o numery kolczyków i paszporty oraz ich duplikaty bez konieczności wizyty w biurach powiatowych lub wysyłania dokumentów pocztą.

       Rolniku! Korzystając z portalu IRZplus masz możliwość: zarejestrowania siedziby stada; wyszukania jego stanu na wybrany dzień, złożenia nowego formularza wniosku o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz; poprawienia dokumentu zgłoszenia cofniętego z ARiMR; złożenia korekty zgłoszenia zaproponowanej przez agencję; zaakceptowania kolejnych propozycji zgłoszeń sprzedaży zwierząt do rzeźni lub padnięcia zwierzęcia, gdy inne podmioty złożą zgłoszenia przez portal, nadania uprawnień do IRZplus swojemu pracownikowi w celu składania zgłoszeń; wydrukowania listy zwierząt, zdarzeń oraz dokumentów składanych na portalu oraz zapisania znajdujących się w nim danych na swoim komputerze.

 Logowanie do Portalu IRZplus

       Aby zalogować się do portalu IRZplus należy w okienku logowania wpisać swój login i hasło wykorzystywane do logowania się do e-wniosku w ramach płatności bezpośrednich.

Szczegółowe informacje w tym  instrukcja do aplikacji Portal IRZplus oraz filmy instruktażowe dostępne są na stronie internetowej agencji: www.arimr.gov.pl w zakładce IRZ.

 Anita Maj-Kałdońska