Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

MIKROGRANTY W ŁÓDZKIM

Show the MENU
02.02.2018

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą w Łodzi przy Pl. Wolności 2 (biuro Łódź, Narutowicza 8/10) - realizuje konkurs na mikrowsparcie do 5 000 zł.

Konkurs adresowany jest do grup nieformalnych (min. 3 osoby) lub organizacji pozarządowych bez działalności ekonomicznej, z terenu powiatów bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, miasta Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego.

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora ES w subregionie III woj. łódzkiego, zwiększenie liczby nowo powstałych PES i PS, wsparcie tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością w nowo powstałych, przekształcających się i istniejących PS oraz wsparcie środowisk, które zainicjują działania na rzecz rozwoju ES.

Proces ten ma prowadzić do zwiększenia skuteczności i usamodzielnienia się ekonomicznego organizacji, w tym do uniezależnienia się od publicznych źródeł finansowania. Oprócz otrzymanego w drodze konkursu mikrowsparcia Operator  (OPUS) przewidział dla beneficjentów wsparcie doradcze i mentoring przez 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Mikrowsparcie można przeznaczyć na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji np. szkolenia zespołu, zakup sprzętu, realizacje pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacyjne w obszarze działalności ekonomicznej,  usługi promocyjne i marketingowe i in.

Termin składania wniosków: od 01.02.2018 do 22.02.2018 do godziny 23.59.

Okres realizacji działań: 01.03.18 r. – 31.12.18 r.

 Więcej informacji na stronie: www.opus.org.pl

 

Autor: Katarzyna Janiak

źródło: www.opus.org.pl

Do pobrania: 
PDF icon Regulamin naboru (479.108 kB)
Microsoft Office document icon Wniosek (694.272 kB)