Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs „Pierogowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego”

Show the MENU
02.06.2022

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz przetwórców prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny z terenu województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Pierogowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego”, polegającym na samodzielnym ulepieniu i ugotowaniu pierogów, z dostarczonych przez Organizatora składników. Konkurs ten odbędzie się  podczas trwania Targów Rolnych w Bratoszewicach 11 czerwca 2022 roku.

Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, integracja społeczności lokalnej, pielęgnowanie szacunku dla tradycji ludowych.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w Regulaminie.

 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  !!!

Do pobrania: 
PDF icon Regulamin konkursu (223.377 kB)
PDF icon Formularz zgłoszenia (166.455 kB)