Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs „NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY”

Show the MENU
11.05.2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w  Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego

III edycję OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY”

Ideą Konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy. Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim z województwa łódzkiego zgłaszani są do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne ośrodków doradztwa rolniczego.

Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego przyjmujemy do 6 czerwca 2022 r.

Komisja konkursowa, którą powołuje dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ocenia i dokonuje wyboru najlepszego doradcy ekologicznego w danym województwie. Wybrany doradca zgodnie z zasadami i kryteriami oceny, będzie zgłoszony przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego do II etapu konkursu (krajowego).

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w województwie łódzkim jest:

  • Ewa Kłosińska  e-mail:e [dot] klosinskaatlodr-bratoszewice [dot] pl
    tel.: 519301052

Za organizację konkursu krajowego w CDR O/Radom odpowiedzialny jest:

  • Tomasz Stachowicz e-mail: t [dot] stachowiczatcdr [dot] gov [dot] pl
    tel. 48 365 69 34

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są do pobrania w linku poniżej.

 

                               Ewa Kłosińska

                               Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ŁODR zs w Bratoszewicach

Do pobrania: 
PDF icon Regulamin konkursu (341.855 kB)