UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs na Najlepszego Doradcę Ekologicznego

Show the MENU
21.06.2021

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu organizuje II edycję „Konkursu na Najlepszego Doradcę ekologicznego”.

Ideą Konkursu jest promowanie pracy doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i popularyzacji przetwórstwa na poziomie gospodarstwa.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: wojewódzki i krajowy. Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim zgłaszani są do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przez dowolny podmiot działający na terenie województwa na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne ośrodków doradztwa rolniczego.

Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego przyjmujemy do 31 sierpnia 2021 r.

Komisja konkursowa, którą powołuje dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ocenia i dokonuje wyboru najlepszego doradcy ekologicznego w danym województwie. Wybrany doradca zgodnie z zasadami i kryteriami oceny, będzie zgłoszony przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego do II etapu konkursu (krajowego).

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu w województwie łódzkim jest:

  • Ewa Kłosińska, e-mail: e [dot] klosinskaatlodr-bratoszewice [dot] pl
    tel.: 519 301 052

Za organizację konkursu w CDR O/Radom odpowiedzialny jest:

  • Tomasz Stachowicz, e-mail: t [dot] stachowiczatcdr [dot] gov [dot] pl
    tel. 48 365 69 34

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są do pobrania w linku poniżej.


 

                              Ewa Kłosińska

                              Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ŁODR zs w Bratoszewicach