Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konkurs BHP w rolnictwie „Ciesz się zdrowiem, pracuj bezpiecznie”

Show the MENU
21.04.2022

Zapraszamy do udziału w Konkursie BHP w rolnictwie „Ciesz się zdrowiem, pracuj bezpiecznie”

     Konkurs skierowany jest do rolników oraz osób związanych ze środowiskiem wiejskim.

Organizatorem konkursu jest Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim oraz ŁODR zs. w Bratoszewicach, Oddział w Piotrkowie Tryb.

Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych nawyków podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, wzrost świadomości zagrożeń występujących w rolnictwie

oraz   utrwalenie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Konkurs będzie przeprowadzony podczas XV Piotrkowskich Targów Ogrodniczych „Pamiętajmy o Ogrodach”  na stoisku informacyjnym KRUS.