150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Konferencja dla Kół Gospodyń Wiejskich w Kościerzynie

Show the MENU
03.10.2019

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

ZAPROSZENIE

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, zaprasza do udziału w konferencji

 

pn. „Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich w oparciu o nowe przepisy dotyczące 

Kół Gospodyń Wiejskich”

 

która odbędzie się w dniu: 23.10.2019 r  w Oddziale ŁODR w Kościerzynie.

Konferencja skierowana jest do: rolników, gospodyń wiejskich, doradców rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich.

 

W programie wykłady na temat:

Wykład 1 - Zasady tworzenia i działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Wykład 2 - Możliwości finansowania Koła Gospodyń Wiejskich zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Wykład 3 - Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Wykład 4 - Bezpieczeństwo żywności (regulacje prawne) – produkcja i sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc: 70

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

Oddział Kościerzyn : Mariola Hernas  43/ 821 31 13; m [dot] hernasatlodr-bratoszewice [dot] pl

 

Termin zgłoszeń : do 17.10.br.

Ilość miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa. Karta zgłoszeniowa załączona w e-mailu.

  *prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu podpisanego skanu na adres poczty elektronicznej  m [dot] hernasatlodr-bratoszewice [dot] pl


Mariola Hernas

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (191.488 kB)