Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie uboju z konieczności zwierząt kopytnych poza ubojnią

Show the MENU
15.03.2019

Departament Strategii, Analiz i Rozwoju (SAR) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesyła do wiadomości i wykorzystania pismo Głównewgo Lekarza Weterynarii w sprawie upowszechniania wśród rolników wzorów "Oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymuwał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią" i "Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczącego zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią"

Wzory te zostały opracowane w związku z ustaleniami audytu przeprowadzonego w dniach 4-8 lutego 2019 r. w Polsce przez przedstawicieli DG SANTE, który dotyczył kontroli urzędowych nad produkcją mięsa wołowego.

Pierwszy formularz, tj. "Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią" wypełnia przedsiębiorca/rolnik, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności, zaś drugi, tj. "Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczącego zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią" , wypełnia lekarz weterynarii, który wykonał badanie zwierzęcia przed dokonaniem uboju z konieczności. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, do rzeźni muszą być dostarczone obydwa ww. oświadczenia wraz z tuszą i narządami wewntętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

Więcej informacji znajduje się tutaj : https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia

Zgodnie z prośbą Głównego Lekarza Weterynarii, Departament SAR przesyła obydwa wzory z zaleceniem szerokiego ich rozpropagowania wśród rolników utrzymujących zwierzęta gospodarskie kopytne oraz o zamieszczenie ich na stronach internetowych Ośrodków. Wzory powinny zostać rozpowszechnione możliwie szeroko, aby usprawnić nadzór nad produkcją mięsa wołówego poprzez przypomnienie o obowiązku składania przedmiotowych oświadczeń oraz ujedniolicenie ich treści


 

Edyta Wieczorkiewicz-Dudek

z-ca dyrektora

Do pobrania: