UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Informacja o realizacji operacji pn. Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich w oparciu o nowe przepisy dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich

Show the MENU
22.06.2019

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Operacja pn. Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich w oparciu o nowe przepisy dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  

 Operacja ma na celu:

-  przeprowadzenie 3 konferencji w trzech regionach woj. łódzkiego pn. Aktywizacja działalności gospodyń wiejskich w oparciu o nowe przepisy dotyczące Kół Gospodyń Wiejskich

- przekazanie wiedzy uczestnikom konferencji tj. 210 osób w zakresie nowych przepisów jakie wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

- wymiana wiedzy i nawiązanie kontaktów między uczestnikami operacji co może skutkować zawiązaniem nowych kół gospodyń wiejskich lub przekształceniem dotychczasowych

- upowszechnianie informacji o realizacji operacji - artykuł podsumowujący operację zostanie umieszczony w miesięczniku ŁODR „RADA” oraz na stronie internetowej ŁODR www.lodr-bratoszewice.pl dzięki czemu informacja dotrze do szerszej grupy odbiorców, nie tylko uczestników operacji.

 

 

                  

  

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW!

Można to zrobić na stronie internetowej KSOW.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl