Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Informacja dla hodowców trzody chlewnej w sprawie ASF

Show the MENU
08.01.2018

Podstawowe, minimalne warunki dla ochrony stad Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” przed zakażeniem wirusem ASF

 1. Chlewnia, w której znajdują się świnie powinna być odgrodzona od środowiska zewnętrznego płotem lub ścianą budynku.
 2. Ściółka oraz obornik powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwiał dostęp zwierząt dzikich.
 3. W miarę możliwości stosować starą słomę; świeżą  dopiero po upływie kilku miesięcy.
 4. Przed bramą wjazdową na podwórko stosować maty dezynfekcyjne polewane często płynem dezynfekcyjnym. Koła ciągników i przyczep opryskiwać z opryskiwacza ręcznego skutecznym środkiem wirusobójczym.
 5. Przed każdymi drzwiami wejściowymi do chlewni rozłożyć matę dezynfekcyjną i dbać o jej wilgotność.
 6. Wszyscy wchodzący do chlewni muszą zmieniać buty lub zakładać ochraniacze jednorazowe.
 7. Myć ręce i zakładać nakrycie głowy przed kontaktem ze zwierzętami.
 8. Założyć zeszyt wejść i wyjść do chlewni, w którym prowadzone będą rejestry osób wizytujących chlewnię.
 9. Zakazać wstępu do chlewni kupującym, sprzedającym i osobom postronnym.
 10. Lekarz weterynarii i zootechnicy muszą być ubrani w czystą odzież jednorazową i obuwie. Dopuszczalna jest odzież wielorazowa pozostająca wyłącznie w chlewni właściciela.
 11. Wprowadzić zakaz wjazdu na teren gospodarstwa dla wszystkich pojazdów, w tym lekarzy i zootechników.
 12. Stosować wyłącznie fermowy sprzęt weterynaryjny. Sprzęt zootechniczny zdezynfekować przed wejściem do obiektów. Niedopuszczalne jest wprowadzenie do chlewni używanych poskramiaczy, strzykawek czy igieł, otwartych butelek z lekami czy pasz pochodzących z innych gospodarstw hodowlanych.
 13. Zadbać o dużą liczbę miejsc dezynfekcji obuwia (przy każdym wejściu do chlewni), ponieważ dezynfekcja całego podwórka jest trudna i praktycznie niemożliwa.
 14. Brama wjazdowa musi być zawsze zamknięta, co uchroni przed wtargnięciem osób i pojazdów niebezpiecznych.
 15. Nie dopuszczać do kontaktu samochodu utylizacyjnego z chlewnią – wywozić padlinę poza teren fermy, a następnie dezynfekować teren i sprzęt natychmiast po odjechaniu samochodu. Nie wpuszczać pracownika firmy utylizacyjnej na teren gospodarstwa!!!
 16. Sprzedaż zwierząt prowadzić w wyznaczonym miejscu, a po sprzedaży natychmiast dezynfekować teren i sprzęt: wózki, przyczepy z opryskiwacza ręcznego.

 Opr. Anita Maj-Kałdońska