Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Goście z Turcji w ŁODR w Bratoszewicach

Show the MENU
16.05.2018

W piątkowe przedpołudnie 11 maja br. do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zawitała delegacja przedstawicieli Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Produkcji Zwierzęcej (MoFAL) Republiki Turcji. Towarzyszyła jej firma EURECNA, realizująca projekt pomocy technicznej Unii Europejskiej, związany z przygotowaniem systemu doradztwa rolniczego w Turcji.

       Przeciętnemu Polakowi Turcja kojarzy się ze słonecznymi plażami Bodrum, Side lub Alanyi, ewentualnie z egzotyką 14-milionowego Stambułu, w którym rolnictwo reprezentowane jest przez bogactwo owoców na straganach bazarów. Tymczasem w liczącej ok. 80 mln mieszkańców Turcji, będącej w 97% państwem azjatyckim (niewielką europejską część stanowi wschodnia Tracja), dwa i pół razy większym od Polski, rolnictwo jest potężną gałęzią gospodarki, wytwarzającą 10% PKB i dającą zatrudnienie 1/3 siły roboczej kraju oraz zapewniającą całkowitą samowystarczalność żywnościową obywatelom. Podstawę działalności stanowi dla Turków produkcja roślinna. Są największym w świecie producentem orzechów laskowych, moreli i fig, ale też poważnym wytwórcą pistacji, pomidorów, arbuzów, oliwek, orzechów włoskich i owoców cytrusowych. Produkcja zwierzęca to głównie oparty na pogłowiu ok. 25 milionów sztuk chów owiec i kóz (dla porównania, w Polsce ok. 0,25 mln) oraz bydła mlecznego różnych ras. Struktura rolnictwa tureckiego jest zróżnicowana, ale – podobnie jak w Polsce – wśród ok. 3 mln gospodarstw dominują małe farmy o średnim areale ok. 6,5 hektara. Wprowadzając w gospodarce rolnej rozwiązania oparte na standardach przyjętych w Unii Europejskiej, turecki resort rolnictwa chce wykorzystać doświadczenia krajów, które dokonywały przekształceń w środowisku rolnym o podobnych uwarunkowaniach. Stąd wyniknęła wizyta w Polsce tureckich specjalistów z tamtejszego ministerstwa rolnictwa.

       Zagranicznych gości powitał Włodzimierz Lewandowski, zastępca dyrektora ŁODR. W krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawił całokształt uwarunkowań działalności rolniczej na terenie województwa łódzkiego na tle gospodarki całego kraju. Nie bez przyczyny zainteresowanie gości wzbudził problem rozdrobnienia gospodarstw i sposoby rozwiązania tej kwestii w Polsce przez scalanie gruntów. Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Janusz Szrama zaprezentował strukturę i zadania doradztwa rolniczego w Polsce oraz szczegółowo omówił realizowane przez ŁODR formy pracy. Przy udziale kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Katarzyny Nowak zostały omówione, szczególnie interesujące delegację turecką, zagadnienia systemów doradztwa dla gospodarstw rolnych (FAS) wspierających rolników w spełnianiu norm związanych z zasadą wzajemnej zgodności (cross compliance).

       W celu zweryfikowania poruszanych kwestii w warunkach terenowych, grupa zagranicznych gości została zaproszona przez zastępcę dyrektora ŁODR Tadeusza Morawskiego do gospodarstwa Sylwestra Imiołka z Krępy w powiecie łowickim, zajmującego się hodowlą bydła mlecznego. Razem z żoną Wiolettą prowadzą 300-hektarowe gospodarstwo, specjalizujące się w produkcji mleka w stadzie krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej liczącym ok. 500 szt. W stadzie prowadzona jest przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka ocena wartości użytkowej i hodowlanej.

       Hodowca rozpoczął produkcję w latach 90. w jednej ściołowej oborze ze stadem 20 sztuk. Po latach konsekwentnej rozbudowy obecnie posiada duży kompleks bezściołowych budynków inwentarskich z odchowalnią cieląt i halą udojową z systemem udojowym karuzelowym na 22 stanowiska, wyposażonym w mlekometry. Gospodarstwo ma wiele nowoczesnych maszyn i urządzeń: zbiornik do schładzania mleka na 8 tys. litrów, odpajalnię cieląt CF500, automatyczne czochradło, bramkę segregacyjną, stacje żywienia krów, wysokiej klasy wóz paszowy itp. Inwestycje były poczynione z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy UE. Realizując zamierzenia produkcyjne uwzględnione zostały przesłanki wynikające z zasad cc i dobrostanu zwierząt. Dzięki ambitnym osiągnięciom modernizacyjnym w 2011 roku gospodarstwo zostało laureatem AgroLigi, uzyskując tytuł Wicemistrz Krajowy.

       Goście z Turcji mieli możliwość konfrontacji informacji uzyskanych na interesujące tematy od przedstawicieli ŁODR z praktycznymi efektami mechanizmów stymulowania przemian w praktyce rolniczej przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na dyrektywach UE. Podsumowując wizytę wyrazili swoje zadowolenie z merytorycznego przebiegu spotkania, jak też z pobytu w Polsce, której wiosenna sceneria bardzo ich urzekła.

Tekst i fot.: C.Solarczyk