Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Gorący początek lata w Kościerzynie

Show the MENU
21.06.2018

       Na swoje posiedzenie wyjazdowe 21 czerwca br. siedzibę Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału w Kościerzynie koło Sieradza wybrała sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tutaj – w sercu polskiego rolnictwa – tematem wiodącym były problemy branży rolniczej zgłaszane, m.in., przez sieradzkich rolników zrzeszonych w Unii Warzywno-Ziemniaczanej. Licznie zgromadzeni – przyjechało ponad 160 zainteresowanych osób i firm – obradowali nad:

  • szansami i zagrożeniami dla rynku ziemniaka w Polsce
  • problemami w sprzedaży i opłacalności produkcji ziemniaków i warzyw
  • podejmowanymi działaniami w celu poprawy sytuacji w produkcji i dystrybucji ziemniaków i warzyw oraz ograniczeniami importu
  • aktualną sytuacją i zamierzeniami w zakresie importu warzyw
  • wymaganiami importu i eksportu ziemniaków i warzyw oraz jakością i zdrowotnością importowanych ziemniaków i warzyw.

       Powitał wszystkich Marek Sarwa, dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach, dziękując za przybycie i wybranie na spotkanie gościnnych obiektów ośrodka. W obradach uczestniczył Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Wyjazdowe posiedzenie komisji prowadził jej przewodniczący, poseł na Sejm RP Jarosław Sachajko. W spotkaniu uczestniczyli ponadto posłowie: Ryszard Bartosik, Artur Dunin, Leszek Galemba, Marek Kwitek, Mieczysław Miazga, Piotr Polak – inicjator wyjazdowego posiedzenia na ziemi sieradzkiej, Krzysztof Szulowski i Robert Telus. Stronę rządową obok wiceministra Boguckiego reprezentował ponadto Marian Bore, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych.

       Salę konferencyjną po brzegi wypełnili licznie przybyli rolnicy z wielu rejonów kraju, członkowie grup producenckich ziemniaków i warzyw, przedstawiciele związków i organizacji rolniczych, instytucji państwowych działających na rzecz rolnictwa: ARiMR, WIORiN, KRUS i KOWR.

       Ciekawym wprowadzeniem do dyskusji stała się prelekcja dr. Wojciecha Nowackiego z Zakładu Agronomii Ziemniaka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, w której przedstawił aktualny stan polskiej branży ziemniaka, problemy, jakie niesie ze sobą duża skala produkcji, postępujący spadek spożycia ziemniaków w gospodarstwach domowych, potrzebę odrodzenia gorzelnictwa. Wystąpienie dr. Nowackiego stało się szerokim polem do bardzo dynamicznej dyskusji, która przyczyniła się do wypracowania konstruktywnych wniosków i nakreślenia możliwości współpracy na linii rolnicy – ministerstwo. Przybyli rolnicy najczęściej podkreślali luki prawne umożliwiające sprzedaż przez zagraniczne sieci handlowe ziemniaków sprowadzanych z krajów spoza Unii Europejskiej.

       Michał Kołodziejczak, prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej zwrócił uwagę, m.in., na jeszcze kulejącą wydolność służb kontrolnych, które odpowiadają za nadzór nad produkcją i dystrybucją płodów rolnych. Podziękował ministerstwu rolnictwa za podjęcie energicznych działań w celu rozwiązania nabrzmiałych problemów. Spotkanie, którego atmosfera gęstniała z każdym zabierającym głos rolnikiem, w rzeczowym wystąpieniu podsumował, odnosząc się do postulatów rolników, wiceminister Jacek Bogucki. Obowiązek znakowania kraju pochodzenia ziemniaków już niedługo stanie się obowiązującym prawem. Kolejnym ważnym środkiem ochronnym będzie kara – do 10% obrotu w skali roku – za nadużycia związane ze sprzedażą produktów rolnych. W ministerstwie rolnictwa trwać będą prace (w porozumieniu z rolnikami) dotyczące umów kontraktacyjnych, terminów płatności i innych ważnych problemów.

       Podsumowując spotkanie należy podkreślić, iż mimo że jego atmosfera była bardzo gorąca, pełna emocji i słusznych postulatów, udało się wypracować obustronne uzgodnienia. Jest ogromna potrzeba dalszych rozmów z udziałem producentów, rządu i przedstawicieli handlu. Na zakończenie burzliwych obrad prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej Michał Kołodziejczak podziękował ministrowi za obecność w Kościerzynie, wolę rozmów, a posłowi Piotrowi Polakowi za determinację i dotrzymanie słowa w organizacji posiedzenia wyjazdowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP na ziemi sieradzkiej.

Jan Szczęsny

Fot.: Teresa Nowak