!!! Uwaga!!! Wydłużony termin składania wniosków o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj i tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Finał XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym

Show the MENU
08.11.2017

logo

Działanie KSOW na lata 2014 – 2020 (Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich),

priorytet PROW na lata  2014-2020 (Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji  w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich), 

Cel KSOW na lata  2014 -2020  (3.1 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatywna rzecz rozwoju obszarów wiejskich.)                                                                  

Nagrody sfinansowane były w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017. 

 Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów!

 Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl    

   

W Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, już po raz 25. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym.
Do finału, który miał miejsce w dniu 27 października 2017 r., przystąpiło 30-stu uczestników z terenu województwa łódzkiego, którzy wyłonieni zostali spośród 64 osób, uczestników eliminacji oddziałowych.
Eliminacje przeprowadzone zostały 27 września 2017 r. w Oddziałach Piotrków Trybunalski, Kościerzyn oraz w Centrali w Bratoszewicach.
Oficjalnego otwarcia Finału XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym oraz powitania uczestników i zaproszonych gości dokonał – Włodzimierz Lewandowski –
I Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach.
Zgodnie z Regulaminem, w pierwszej części etapu finałowego, finaliści musieli zmierzyć się z 30 pytaniami testowymi, które zakresem merytorycznym obejmowały następujące zagadnienia:
• zasady zdrowego i racjonalnego żywienia,
• agroturystyka i turystyka wiejska
• ekologia i ochrona środowiska na wsi,
• zagrody edukacyjnych,
• produkty lokalne, tradycyjne i regionalne
• dziedzictwo kulturowe
• przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
• BHP w gospodarstwie rolnym
• podstawowe zagadnienia z zakresu sprzedaży produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego

Po zakończeniu etapu testowego – dziesięciu uczestników z najlepszymi rezultatami- zostało zakwalifikowanych do ostatniego etapu Olimpiady – etapu ustnego.
Etap ustny polegał na odpowiedzi na zestaw trzech pytań problemowych, losowo wybranych przez uczestników Olimpiady.
Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady pracowała Komisja w składzie:
1. Włodzimierz Lewandowski – I Zastępca Dyrektora ŁODR z s. w Bratoszewicach - przewodniczący
2. Katarzyna Janiak - starszy specjalista ds. GWiA - członek
3. Irena Babczyńska - główny specjalista ds. GWiA - członek
4. Edyta Kijak - główny specjalista ds. GWiA - sekretarz

Po podsumowaniu wyników uzyskanych przez uczestników Olimpiady w etapie testowym oraz w etapie ustnym, laureatami XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym zostali :

Miejsce I – Karolina Borycka – Rogi, gm. Wielgomłyny, powiat radomszczański
Miejsce II –Aleksandra Manowska-Borycka – Rogi, gm. Wielgomłyny, powiat radomszczański
Miejsce III - Anna Żak – Łódź, miasto - powiat Łódź

Kolejne lokaty w pierwszej dziesiątce ukształtowały się następująco:

Miejsce IV – Justyna Krawczyk – Rogi, gm. Wielgomłyny, powiat radomszczański
Miejsce V – Bożena Matuszewska-Pająk – Brenica, gm. Lubochnia, powiat tomaszowski
Miejsce VI – Teresa Steffen – Dziepółć, gm. Radomsko, powiat radomszczański
Miejsce VII – Jadwiga Cukier – Brenica, gm. Lubochnia, powiat tomaszowski
Miejsce VIII – Anna Walczak - Wola Cyrusowa Kolonia, gm. Dmosin, powiat brzeziński
Miejsce IX – Krystyna Słaby - Ciołek, gm. Stryków, powiat zgierski
Miejsce X – Maria Zimoń – Łódź, miasto - powiat Łódzki

Gratulacje zwycięzcom, oraz wszystkim finalistom olimpiady złożyli :Włodzimierz Lewandowski – I Zastępca Dyrektora ŁODR z s. w Bratoszewicach, a także goście zaproszeni na uroczyste podsumowanie olimpiady – Andrzej Górczyński Zastępca Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Łódzkiego Oddziału Regionalnego; Anna Fita – reprezentująca Dyrektora Łódzkiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Beata Miazek – Wójt Gminy Kiernozia; Tomasz Komorowski – Wójt Gminy Ozorków.
Nagrody dla finalistów olimpiady (dla pierwszych pięciu miejsc) były sfinansowane w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2016-2017.

Zdobywczyni I miejsca – Karolina Borycka, uhonorowana została również pucharem Wojewody Łódzkiego – Zbigniewa Rau.
Puchar Dyrektora ŁODR z s. w Bratoszewicach Marka Sarwy otrzymały: Aleksandra Manowska-Borycka – II miejsce oraz Anna Żak – III miejsce.

Miłym akcentem podsumowania olimpiady było wręczenie przez przedstawicieli lokalnych władz dodatkowych nagród dla uczestników finału olimpiady reprezentujących konkretne gminy oraz powiaty.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom olimpiadowych zmagań.

Dziękujemy również sponsorom XXV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym:
 Łódzki Urząd Wojewódzki
 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi
 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego
 KRUS – Oddział Terenowy w Łodzi
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Łódzki Oddział Regionalny
 Starostwo Powiatowe w Brzezinach
 Starostwo Powiatowe w Radomsku
 Starostwo Powiatowe w Łęczycy
 Urząd Miasta Łodzi
 Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
 Urząd Miejski w Strykowie
 Urząd Gminy Ozorków
 Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
 Urząd Gminy Sieradz
 Urząd Gminy Mokrsko
 Urząd Gminy w Czarnożyłach
 Urząd Gminy w Dobroniu
 Urząd Gminy Konopnica
 Urząd Gminy Dmosin
 Urząd Gminy Kiernozia
 Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Myślęcinek k. Osielska
 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Edyta Kijak
Zdjęcia – Edyta Kijak, Krzysztof Grzelak