UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Chleb Dożynkowy

Show the MENU
09.09.2021

          Znamy wyniki  Konkursu „Chleb Dożynkowy” – oficjalne podsumowanie konkursu oraz ogłoszenie Laureatów miało miejsce podczas Tragów AGRO-Bratoszewice 2021 połączonych z Dożynkami Gminnymi Gminy Stryków.

Organizatorem konkursu był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi.

Do konkursu, który skierowany był do producentów RHD oraz Kół Gospodyń Wiejskich przystąpiło 28 KGW. Zgłoszone chleby konkursowe oceniane były zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursowym – premiowano barwę wypieczenia, smak, zapach, poziom wypieczenia oraz strukturę miękiszu w przekroju. Ponadto, bardzo istotnym kryterium było tradycyjne zdobnictwo charakterystyczne dla chleba dożynkowego oraz ogólne wrażenie estetyczne.

Celem przyświecającym organizacji  Konkursu „Chleb Dożynkowy”  było przede wszystkim kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z obrzędowym wypiekiem chleba dożynkowego oraz dbałość o poczucie tożsamości kulturowej.

Do wypieku konkursowego chleba,  zgłoszonym KGW przekazano mąkę żytnią – którą uzyskano z ziarna zbóż wyhodowanego na poletkach demonstracyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Komisja konkursowa, uwzględniając wszystkie powyższe kryteria dokonała następującego wyboru:

I MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich ŻYWOCIN – powiat piotrkowski, gmina Wolbórz

II MIEJSCE – Koło Gospodyń Wiejskich w PRZYŁĘKU DUŻYM – powiat brzeziński, gmina Rogów

III MIEJSCE  - Koło Gospodyń Wiejskich w KOŚCIERZYNIE – powiat sieradzki, gmina Wróblew

WYRÓŻNIENIA

Koło Gospodyń Wiejskich w CZESŁAWOWIE – powiat kutnowski, gmina Żychlin

Koło Gospodyń Wiejskich w KAMIONIE I TOPOROWIE – powiat wieluński, gmina Wierzchlas

Koło Gospodyń Wiejskich w OGONOWICACH – powiat opoczyński, gmina Opoczno

 

GRATULUJEMY Laureatom!!

DZIĘKUJEMY wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich za udział w konkursie i podjęty trud wypieku wyjątkowych chlebów dożynkowych!