Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Show the MENU
13.02.2018

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018”. W imieniu dyrektora Oddziału KRUS w oŁdzi Tomasza Nowickiego, serdecznie zapraszam do współpracy, zmierzającej do upowszechniania idei konkursu i jego przebiegu. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach jest od lat współorganizatorem konkursu w województwie łódzkim.

Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do 18.05.2018 r.), wojewódzkim (do 15.06.2018 r.) i ogólnokrajowym. W etapie regionalnym komisje konkursowe powołane przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi wyłonią po trzech laureatów, właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw, z trzech regionów województwa łódzkiego, tj.: regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego. Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim. Wojewódzka komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele współorganizatorów (m.in. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Kuratorium Oświaty) przeprowadzi wizytacje wszystkich zakwalifikowanych do tego etapu gospodarstw i wyłoni zwycięzcę – uczestnika etapu ogólnokrajowego.

Indywidualne gospodarstwa rolne wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są godne naśladowania w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gospodarstwa takie są wizytówką naszego regionu łódzkiego. Dla laureatów etapu regionalnego i wojewódzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody (m.in. pilarki, myjki ciśnieniowe, odkurzacze przemysłowe). Główną nagrodą dla laureata finału ogólnokrajowego jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31.03.2018 r. w każdej Placówce Terenowej KRUS. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa).

  

Przemysław Kraska

kierownik

Samodzielnego Referatu Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Łodzi

 

Do pobrania: 
PDF icon regul_bgr_18.pdf (513.441 kB)
Image icon logo_bgr.jpg (555.58 kB)