Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Anonimowe badania gleb

Show the MENU
06.08.2018

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (KSChR) oraz podlegające jej Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR), przy współudziale Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG-PIB) prowadzą, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, monitoring gleb. Badania gleb w ramach tego minitoringu są wykorzystywane do oceny oddziaływania i efektywności Wspólnej Polityki Rolnej (płatności bezpośrednie, PROW).

Badania będą służyć jedynie do celów naukowych. Są one całkowicie anonimowe i bezpłatne. Wyznaczenie punktów do tych badań odbyło się w oparciu o współrzędne geograficzne, a instytucje realizujące badania nie posiadają dostępu do danych o właścicielach działek. Ministerstwo rolnictwa informuje również, że dane nie będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami rolnymi.

W ramach planu na 2018 r. KSChR oraz OSChR zobowiązane są pobrać ponad 16 tys. próbek glebowych. Próbki będą pobierane z gruntów ornych i trwałych uzytków zielonych w sposób nie powodujący jakichkolwiek szkód w uprawach.

W załączeniu list intencyjny MRiRW do rolników w sprawie badań gleb.


 

za MRiRW

Do pobrania: 
Image icon badanie_gleb.jpg (160.346 kB)